Chính sách bảo mật (Privacy Policy)

Phạm vi

Chính sách bảo mật này áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà Dịch thuật Công chứng 247 nhận được ở bất kỳ định dạng nào nói chung và “Chính sách bảo mật này áp dụng chung cho dữ liệu cá nhân mà Dịch thuật Công chứng 247 ở bất kỳ định dạng nào”. Dịch thuật Công chứng 247 sẽ đảm bảo tất cả dữ liệu toàn cầu do các văn phòng của chúng tôi xử lý đều tuân thủ Chính sách bảo mật này.

Tuy nhiên, chi tiết liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn là ai và mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn như thế nào.

Do đó, để biết thêm thông tin chi tiết về các biện pháp bảo mật đối với dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng chọn một trong các danh mục đối tượng cụ thể sau đây và Chính sách bảo mật có liên quan:

  • Đối với khách hàng, bao gồm cả những người sử dụng một trong các nền tảng công nghệ của Dịch thuật Công chứng 247, hãy nhấp vào đây.
  • Đối với nhà cung cấp, hãy nhấp vào đây.
  • Đối với nhân viên, hãy nhấp vào đây.
  • Đối với các ứng viên xin việc, hãy nhấp vào đây.

Dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu cho phép chúng ta xác định một cá nhân cụ thể thông qua dữ liệu đó. Việc nhận dạng có thể chỉ bằng những thông tin sẵn có hoặc kết hợp với bất kỳ thông tin nào khác thuộc quyền sở hữu của bộ điều khiển dữ liệu hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu đó.

Việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể phải tuân theo các luật về quyền riêng tư đối với dữ liệu (“luật quyền riêng tư hiện hành), bao gồm đối với công dân hoặc cư dân đang sống và làm việc tại Việt Nam, nước ngoài cùng các quy định thi hành đạo luật này tại VN.

Chính sách bảo mật (Privacy Policy)
Chính sách bảo mật (Privacy Policy)

 

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi sẽ thu thập và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Dịch thuật Công chứng 247 tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành về quyền riêng tư bằng cách cập nhật dữ liệu cá nhân; lưu trữ và xóa chúng một cách an toàn; không thu thập hoặc giữ lại quá nhiều dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân không bị mất, lạm dụng, truy cập và tiết lộ trái phép và đảm bảo áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp (hoặc đã cung cấp trước đó) cho Dịch thuật Công chứng 247 có thể được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu của Dịch thuật Công chứng 247 tại VN.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Mục đích chủ yếu là chăm sóc khách hàng tốt hơn đồng thời bảo mật thông tin khách hàng. Cũng như thông báo các quy địn, chính sách khác của Công ty

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích mới không nằm trong chính sách bảo mật hiện có, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và giải thích về mục đích sử dụng đó trước khi bắt đầu xử lý và đặt ra các mục đích và điều kiện xử lý có liên quan.

Dù ở đâu hay bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ phải nhận sự đồng ý trước của bạn mới tiến hành quá trình xử lý mới, nếu cần.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn và Bán dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cũng như chia sẻ thông tin của bạn.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn không lâu hơn mức cần thiết sao cho phù hợp với mối quan hệ kinh doanh hiện có, mục đích lưu giữ hồ sơ và trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.

Chuyển tiếp dữ liệu ra nước ngoài

Là một phần trong nỗ lực tuân thủ quyền riêng tư toàn cầu chung, Dịch thuật Công chứng 247 đã chọn tuân thủ thực thi các Điều khoản hợp đồng ) và Lá chắn bảo mật liên quan đến việc chuyển dữ liệu nhận dạng cá nhân ỳ, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu có hiệu lực theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Thuật ngữ “xử lý” dữ liệu cá nhân bao gồm mọi hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động thực hiện đối với dữ liệu cá nhân như thu thập, lưu trữ, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ, phổ biến, mặt khác  cung cấp dữ liệu cá nhân.

Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian dựa trên những thay đổi của Điều khoản hợp đồng

Cookies và Bảo mật Trang web

Trang web Dịch thuật Công chứng 247có sử dụng cookies, pixel theo dõi và các công nghệ liên quan. Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được cung cấp bởi nền tảng của chúng tôi và được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba cần cho nhiều mục đích bao gồm vận hành và cá nhân hóa trang web.

Ngoài ra, cookies cũng có thể được sử dụng để theo dõi cách bạn sử dụng trang web để có mục tiêu quảng cáo đến bạn trên các trang web khác liên quan.

Khi bất kỳ khách hàng nào truy cập trang web của Dịch thuật Công chứng 247, chúng tôi tuyệt đối không theo dõi Dữ liệu Cá nhân, tên hoặc địa chỉ email. Thay vào đó,Dịch thuật Công chứng 247 chỉ theo dõi Nhà cung cấp dịch vụ Internet nào đã truy cập trang web cũng như số liệu thống kê hiển thị số lượng khách truy cập trang web, những yêu cầu đã nhận và những yêu cầu đó đến từ quốc gia nào.

Thông tin này được sử dụng để cải thiện trang web của chúng tôi nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, nhưng thông tin này không cấu thành Dữ liệu Cá nhân.

Dịch thuật Công chứng 247 sử dụng mạng lưới hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ tự do để hỗ trợ quá trình dịch thuật. Họ có thể biết được tên của khách hàng mà họ đang làm việc như một phần của nhiệm vụ nhưng không có Dữ liệu Cá nhân về khách hàng đó, trừ khi thông tin liên hệ đó là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ (chẳng hạn như các trường hợp dự án phiên dịch tại chỗ, xem xét tài liệu tại chỗ,…).

Các nhà cung cấp dịch vụ tự do này cũng có thể có quyền truy cập vào bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trong các tài liệu nguồn và tài liệu tham khảo được gửi cho họ để dịch. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ tự do sẽ phải tuân theo các cam kết bảo mật, họ sẽ phải cam kết giữ bí mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin phục vụ dự án của họ.

Lựa chọn

Khách hàng của Dịch thuật Công chứng 247có quyền lựa chọn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân nào được truy cập, sử dụng hoặc lưu giữ. Để tiến hành kinh doanh với khách hàng của chúng tôi, cần phải duy trì thông tin liên hệ và thông tin thanh toán cụ thể, nhưng mức độ lưu trữ thông tin luôn được thảo luận với Đại diện Dịch vụ Khách hàng của Dịch thuật Công chứng 247.

Ngoài ra, nếu lo ngại về Dữ liệu Cá nhân được tìm thấy trong thông tin được cung cấp để xử lý dự án dịch vụ ngôn ngữ (chẳng hạn như nguồn, tài liệu tham khảo, v.v.), chúng tôi khuyên bạn nên biên tập lại thông tin này trước khi gửi cho Dịch thuật Công chứng 247 hoặc thảo luận về các giải pháp thay thế với Đại diện Dịch vụ Khách hàng Dịch thuật Công chứng 247 của bạn.

Ngoài ra, các bước khác có thể được thực hiện, gồm việc ẩn danh thông tin bắt buộc và hạn chế các nỗ lực dịch thuật chỉ đối với dữ liệu không xác định.

Để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và cung cấp thêm thông tin liên quan đến các dịch vụ, Dịch thuật Công chứng 247có thể gửi thông tin về các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp. Nếu bất kỳ khách hàng nào không mong muốn thông tin này, khách hàng có thể từ chối nhận thông tin bằng cách thông báo cho Đại diện Dịch vụ Khách hàng của họ hoặc bằng cách liên hệ với Cán bộ phụ trách quyền riêng tư của Dịch thuật Công chứng 247.

Nhân viên của Dịch thuật Công chứng 247có quyền lựa chọn liên quan đến thông tin nào được chia sẻ với các nhân viên, chi nhánh và bên thứ ba khác (chẳng hạn như khách hàng). Những thông tin như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới sự đồng ý bằng văn bản của nhân viên đó và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

Tính nguyên vẹn của dữ liệu

Dịch thuật Công chứng 247 cố gắng đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được duy trì là chính xác, cập nhật và phù hợp với mục đích sử dụng

Tính nguyên vẹn của dữ liệu
Tính nguyên vẹn của dữ liệu

Bảo mật dữ liệu

Dịch thuật Công chứng 247 có các quy trình bảo mật logic và vật lý nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ giấy và kỹ thuật số đều được bảo mật (chính sách này có sẵn để phổ biến cho khách hàng khi có yêu cầu bằng văn bản tới Cán bộ phụ trách quyền riêng tư của Dịch thuật Công chứng 247).

Những hồ sơ này chỉ có thể được truy cập bởi nhân viên được phê duyệt. Tất cả các hệ thống quan trọng (ví dụ: máy chủ) chỉ có thể được truy cập bởi một số ít nhân viên được ủy quyền. Bảo mật thông tin của Dịch thuật Công chứng 247 được quản lý nội bộ và được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các quy trình của Dịch thuật Công chứng 247 và các tiêu chuẩn ngành khuyến nghị.

Truy đòi độc lập đối với các khiếu nại về quyền riêng tư và thông tin liên hệ

Tuân thủ các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, Dịch thuật Công chứng 247 cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Để thực hiện tất cả các quyền, thắc mắc hoặc khiếu nại có liên quan, vui lòng liên hệ:

Văn phòng GD: Số 5/3, Ngõ 120 Trần Bình, P Mai Dịch, Q Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 097 12 999 86

 

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG 247

Cung cấp Dịch thuật đa ngôn ngữ  - Phiên dịch - Dịch thuật công chứng uy tín tại Hà Nội

  • Địa chỉ: SN 5 Ngách 3, Ngõ 120 Trần Bình, P. Mai dịch, Q. Cầu giấy, Hà Nội
  • Hotline: 097 12 999 86.
  • Email: dichthuatcongchung247@gmail.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

09712 999 86