Hơn 12 cách nói khác nhau để nói “Cảm ơn” trong tiếng Pháp.

Lời nói cảm ơn và xin lỗi là 2 từ luôn luôn xuất hiện trong những cuộc giao tiếp hàng ngày. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ những người đã giúp đỡ ta trong cuộc sống thì mới cần gửi đến họ lời cảm ơn. Tuy nhiên, ngay cả những người đi ngang cuộc đời bạn, mang đến nhiều đau khổ, thất vọng hoặc cả những ân huệ thì đó chính là những gì quý giá xứng đáng nhận được lời cảm ơn. Giá trị của lời cảm ơn trong cuộc sống không chỉ đến từ những điều tốt đẹp, mà còn ở chính sự đúc kết giá trị sống của từng người.

Vậy cảm ơn tiếng pháp là gì? Cùng Dịch thuật Công chứng 247 tìm hiểu về Hơn 12 cách nói khác nhau để nói “Cảm ơn” trong tiếng Pháp qua bài viết dưới đây nhé

Vậy lời cảm ơn tiếng pháp và dịch cảm ơn sang tiếng pháp là gì?

Tiếng Pháp là  là ngôn ngữ đầu tiên tại Pháp, tỉnh Québec của Canada, miền tây Thụy Sĩ, vùng Wallonia tại Bỉ, Monaco, một số phần nhất định khác của Canada và Hoa Kỳ.Và là ngôn ngữ chính thức của 29 quốc gia

Tiếng Pháp là  là ngôn ngữ đầu tiên tại Pháp, tỉnh Québec của Canada
Tiếng Pháp là  là ngôn ngữ đầu tiên tại Pháp, tỉnh Québec của Canada

Dưới đây là hơn 12 cách dịch cảm ơn sang tiếng pháp thông dụng 

 1. Lời cảm ơn thông thường

Merci – Đây là cách nói cơ bản nhất khi muốn nói “cảm ơn bạn” hoặc cảm ơn bằng tiếng pháp. Đây là cách nói dễ dàng và linh hoạt trong mọi tình huống. Bạn có thể sử dụng nó trong hầu hết các tình huống. Bạn có thể nói merci để cảm ơn một người bán hàng. Bạn có thể sử dụng nó để thể hiện lòng biết ơn đối với sự ưu ái mà người bạn của bạn đã dành cho bạn.

Merci có thể dùng cả 2 ngữ cảnh thông thường và trang trọng. Cách dịch tiếng pháp chuẩn và phát âm của từ này đều giống nhau trong cả hai ngữ cảnh và không thay đổi tùy theo người được cảm ơn.

Merci - Đây là cách nói cơ bản nhất khi muốn nói “cảm ơn bạn”
Merci – Đây là cách nói cơ bản nhất khi muốn nói “cảm ơn bạn”

Phát âm của merci là mare-see- “madame” (là bà) hoặc “monsieur” (là ông). Nếu bạn muốn nói merci một cách trang trọng thì bạn có thể gọi người được cảm ơn là “madame” or “monsieur” khi thể hiện lòng biết ơn

Madame được phát âm là mah-dahm, dùng một cách lịch sự với đàn bà

Monsier phát âm là mer-syer, dùng một cách lịch sự với đàn ông

12 cách dịch cảm ơn sang tiếng pháp
12 cách dịch cảm ơn sang tiếng pháp
 1. Lời cảm ơn mang ý nhấn mạnh

“Cảm ơn rất nhiều tiếng pháp” Nói tiếng Pháp – Merci beaucoup

Merci beaucoup là một cụm từ hay khác mà bạn có thể sử dụng trong hầu hết các tình huống. Bạn cũng có thể sẽ nghe người khác rất nhiều.

Cụm từ này phát âm là: mare-see bow-koo.

Một số người khác cũng có thể nói merci beau cul

– Một cách nói khác với hàm ý “cảm ơn bạn rất nhiều”  bằng tiếng Pháp là “merci bien”.

“Bien” thường có nghĩa là “ổn” hoặc “tốt” nhưng nó cũng có nghĩa là “rất”.

Nếu dịch tiếng pháp chuẩn nhất thì cụm từ này có nghĩa là “cảm ơn tốt” hoặc “rất cảm ơn”, thật sự không mang đầy đủ nghĩa trong tiếng Việt. Tuy nhiên, cách nói này trong tiếng Pháp, bien được dùng để thể hiện sự nhấn mạnh cho lời cảm ơn.

Phát âm là mare-see bee-ehn.

– Thể hiện sự vô cùng biết ơn tiếng Pháp là: “mille fois merci”

Mille trong tiếng Pháp có nghĩa “ngàn”. Fois trong tiếng Pháp có nghĩa là “lần”. Bạn cũng có thể bỏ từ fois để có cụm từ “mille mercis”, với nghĩa “ngàn lời cảm ơn”.

Phát âm của cụm từ này là meal fwah mare-see.

Cảm ơn rất nhiều tiếng pháp
Cảm ơn rất nhiều tiếng pháp
 1. Cấu trúc câu đầy đủ của các cách nói cảm ơn bằng tiếng pháp:

3.1 Câu “C’est vraiment gentil de ta part”: “Bạn rất tốt bụng”

Câu này khi dịch tiếng pháp sát nghĩa sẽ là “Đây là một phần rất tử tế của bạn”. – – C’est có nghĩa “đây là”

–  Vraiment có nghĩa “thật sự”

– Gentil có nghĩa “tốt” hoặc “tử tế”
Trong câu này, de có nghĩa “của”. Part có nghĩa là “phần” và ta có nghĩa là của bạn.

Khi phát âm của câu này:  seh vreh-men gen-tea duh tah pahr-ha

Cấu trúc câu đầy đủ của các cách nói cảm ơn bằng tiếng pháp
Cấu trúc câu đầy đủ của các cách nói cảm ơn bằng tiếng pháp

3.2 “Je vous adresse mes plus vifs remerciements”.

Câu này thường được dùng trong các lá thư trang trọng và có nghĩa là “Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất” hoặc “Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn nồng nhiệt nhất”.

Je dịch nghĩa là “Tôi” và vous dịch nghĩa là “bạn”.

Adresse có nghĩa là “gửi”.

Mes là đại từ sở hữu có nghĩa là “của tôi”.

Cụm từ plus vifs dịch thuật là “sâu sắc nhất”.

Còn Remerciements có nghĩa là “lời cảm ơn”.

Phát âm của cả câu này là zhuh voo ahd-ra-ess me ploo vif re-mare-see-moh.

Cấu trúc câu đầy đủ của các câu nói cảm ơn tiếng Pháp
Cấu trúc câu đầy đủ của các câu nói cảm ơn tiếng Pháp

3.3 Lời cảm ơn với những người bạn quen biết chúng ta dùng: “Je te remercie”

Je là đại từ ngôi thứ nhất số ít, có nghĩa là “Tôi”.

Te là đại từ ngôi thứ hai dùng khi bạn nói chuyện với người mà mình quen biết. Từ này được dùng với cho bạn bè và người thân.

Remercie được chuyển từ gốc “remercier”, là động từ có nghĩa “cảm ơn”.

Cách phát âm chuẩn của câu này là zhuh tu ray-mare-see.

Lời cảm ơn với những người bạn quen biết chúng ta dùng: "Je te remercie"
Lời cảm ơn với những người bạn quen biết chúng ta dùng: “Je te remercie”

3.4 Lời cảm ơn với người bạn không quen chúng ta dùng: “Je vous remercie”

Je có nghĩa là “Tôi” và remercie có nghĩa là “cảm ơn”.

Vous là đại từ ngôi thứ hai chỉ “bạn” nhưng có hàm ý trang trọng hơn nên câu này thường được dùng để nói với những người mới quen, người lạ, người lớn tuổi

Phát âm của câu này là zhuh voo ray-mare-see.

Đặc biệt khi để nhấn mạnh ý, bạn có thể nói “Je vous remercie de tout cœur”, câu này có nghĩa là “Tôi biết ơn bạn từ tận đáy lòng”.

Lời cảm ơn với người bạn không quen chúng ta dùng: "Je vous remercie"
Lời cảm ơn với người bạn không quen chúng ta dùng: “Je vous remercie”
 1. Cách Trả lời khi được cảm ơn tiếng pháp:

– Trả lời bằng cụm từ “ce n’est rien”.

Nghĩa chuẩn nhất của cụm từ này là “Nó không là gì”

Phát âm cụm từ này là su neigh re-ehn.

– Trả lời bằng “de rien”. Đây là cách cơ bản nhất để nói “không có chi” và được dùng trong hầu hết mọi ngữ cảnh.

Câu này được dịch sát nghĩa là “không của cái gì”.

De có nghĩa của và rien có nghĩa “không có gì”. Phát âm của câu này là dah ree-ehn

– Nói “il n’y a pas de quoi”. Đây là một cách khác để nói “không có chi” hoặc “không sao/không dám”.

Câu này khi dịch thuật sát sẽ không có nghĩa trong tiếng Việt.

Il là “nó”, n’y có nghĩa “có”, a pas là “không” và de quoi có nghĩa “về cái gì”. Phát âm chuẩn của câu này là eel nyah pah der kwah

Cách Trả lời khi được cảm ơn tiếng pháp
Cách Trả lời khi được cảm ơn tiếng pháp

Kết luận lại chúng ta có thể sử dụng bảng sau trong khi học để nói lời CẢM ƠN TIẾNG PHÁP

Bảng ví dụ cách dịch lời cảm ơn sang tiếng Pháp

Formal “Thank you”

Cảm ơn trang trọng

Je vous remercie
Informal “Thank you”

Cảm ơn thân mật

Je te remercie
“Thanks”

Cảm ơn thông thường

Merci
“Thank you very much”

Cảm ơn rất nhiều

Merci beaucoup
“Thank you so much”

Cảm ơn bạn rất nhiều

Un immense merci
“No, thank you”

Không, cảm ơn

Non, merci
“Thank you my friend”

Cảm ơn bạn tôi

Merci, mon ami/amie
“Thank u” via cell phone

Cảm ơn qua điện thoại

Mci
“Thank you” in French slang

Cảm ơn bằng tiếng Lóng pháp

Ci Mer
“Thank God”

Cảm ơn Chúa

Dieu merci
“Many thanks”

Cảm ơn nhiều

Mille mercis
“Thank you beautiful”

Cảm ơn người bạn xinh đẹp

Merci, ma belle
“Thank you for everything”

Cảm ơn vì tất cả

Merci pour tout
“Thank you for the meal”

Cảm ơn vì bữa trưa

Merci pour le repas
“Thank you for the succulent meal”

Cảm ơn vì bữa ăn ngon lành

Merci pour le repas succulent
“Thank you for your business”

Cảm ơn doanh nghệp của bạn

Nous sommes heureux de faire affaire avec vous
“Thank you” in formal correspondence

Cảm ơn trong thư từ chính thức

Je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations distinguées
Formal “You’re welcome”

Trang trọng “không có gì”

Je vous en prie
Informal “You’re welcome”

Thân mật “Không có gì”

Je t’en prie
“It’s nothing at all”

Không có gì

C’est rien du tout
“With pleasure”

Với niềm vui

Avec plaisir
“No problem”

Không vấn đề gì

Pas de problème
“It’s nothing”

Không có gì

De rien
Ví dụ cảm ơn tiếng pháp
Ví dụ cảm ơn tiếng pháp

Quý khách đang tìm hiểu về dịch tiếng pháp, dịch thuật tiếng pháp tại hà nội, dịch thuật công chứng tiếng pháp, dịch thuật tiếng pháp tphc , hãy gọi ngay tới công ty chúng tôi theo số: 09712 999 86 để được giải đáp chi tiết và trong thời gian sớm nhất. Dịch thuật công chứng 247 ước mong và hân hạnh được phục vụ quý khách!

Xem thêm các cách nói cảm ơn các tiếng khác nhau tại:

Tuyệt chiêu nói cảm ơn tiếng đức đơn giản [Học tiếng Đức] 2022

Top 10++ mẹo nói lời cảm ơn tiếng Nhật cần nhớ.

 

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG 247

Cung cấp Dịch thuật đa ngôn ngữ  - Phiên dịch - Dịch thuật công chứng uy tín tại Hà Nội

 • Địa chỉ: SN 5 Ngách 3, Ngõ 120 Trần Bình, P. Mai dịch, Q. Cầu giấy, Hà Nội
 • Hotline: 097 12 999 86.
 • Email: dichthuatcongchung247@gmail.com.

One thought on “Hơn 12 cách nói khác nhau để nói “Cảm ơn” trong tiếng Pháp.

 1. Delmar Uther says:

  Hello, from CustomData.click we are a provider of unique databases that could help your business.

  Please visit us at CustomData.click to see if we can help you.

  Regards,
  Delmar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay