Hơn 10++Mẫu Báo cáo tài chính tiếng Anh Chuẩn Nhất 2022.

Báo cáo tài chính tiếng Anh được gọi là Financial Statement. Báo cáo tài chính là các thông tin về kinh tế được nhân viên kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là hoạt động cần thiết để các lãnh đạo doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định về kinh tế.

Báo cáo tài chính tiếng Anh là gì?

Báo cáo tài chính đưa ra các kết luận về tình trạng tài chính của một doanh nghiệp thông qua việc tổ chức và phân tích. Nói cách khác, báo cáo tài chính là các bản ghi chép lại những hoạt động kinh doanh cũng như kết quả hoạt động tài chính của một doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính đưa ra các kết luận về tình trạng tài chính của một doanh nghiệp thông qua việc tổ chức và phân tích.
Báo cáo tài chính đưa ra các kết luận về tình trạng tài chính của một doanh nghiệp thông qua việc tổ chức và phân tích.

Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, kế toán,…để đảm bảo tính chính xác và làm cơ sở cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư.

Bộ báo cáo tài chính – Financial Statement đầy đủ theo thông tư 200 của bộ tài chính cần có:

 • Balance sheet : Bảng cân đối kế toán tiếng Anh;
 • Statement of income: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Cash flow statement: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Notes to the financial statements: Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì

Lập báo cáo tài chính là nhiệm vụ quan trọng với doanh nghiệp. Hơn thế, nó còn ảnh hưởng đến các đơn vị và các cá nhân có liên quan như cổ đông, ngân hàng,… Lập bảng báo cáo tài chính là Prepare financial statements. Lập báo cáo tài chính cần cung cấp đầy đủ những nội dung về: Tài sản, doanh thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi phí, lỗ, lãi và phân phối lợi nhuận,…

Việc lập báo cáo tài chính căn cứ nhằm mục đích:

 • Phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ theo trật tự cấu trúc chặt chẽ, cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh, tài chính và luồng tiền phát sinh của doanh nghiệp. Từ những báo cáo đó cổ đông và nhà quản lý nắm bắt được tình hình tổng quan nhất, giúp đưa ra quyết định về kinh tế sáng suốt hơn.
 • Lập báo cáo tài chính đáp ứng yêu cầu về quản lý của chủ doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đối với tổ chức và các cơ quan nhà nước.
 • Báo cáo tài chính là công cụ hỗ trợ quá trình quyết toán thuế của cơ quan nhà nước. mọi doanh nghiệp đều có trách nhiệm trả nhiều loại thuế khác nhau. Tổ chức chưa thể xác định tổng lợi nhuận chịu thuế và sau thuế của mình nếu không có báo cáo tài chính. Lập báo cáo tài chính giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế với nhà nước diễn ra dễ dàng, minh bạch hơn.
 • Báo cáo tài chính giúp dự đoán luồng tiền trong tương lai, xác định các dòng tiền phát sinh, xác định được thời điểm và mức độ chắc chắn tạo ra tiền hoặc các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp, tổ chức.
Lập báo cáo tài chính là nhiệm vụ quan trọng với doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính là nhiệm vụ quan trọng với doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính bằng tiếng anh : File excel

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh cho các bạn tham khảo:

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1425352637-8d67a25fe7c09e2ccfeac1f70fb2ec64731657210fdfc68e1a87074a5b2fcfc0..pdf

Báo cáo tài chính song ngữ

Các doanh nghiệp đa quốc gia hay các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì thường phải sử dụng báo cáo tài chính song ngữ hoặc dịch thuật báo cáo tài chính sang ngôn ngữ khác để giúp các lãnh đạo có thể dễ dàng đọc hiểu hơn.

Ngoài ra các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài bắt buộc phải dịch thuật báo cáo tài chính để nộp cho các cơ quan nhà nước theo định kỳ.

Vì vậy, việc dịch thuật báo cáo tài chính là rất cần thiết và là yếu tố bắt buộc đối với một số doanh nghiệp, tổ chức.

Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh Việt

Các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh Việt tại đây:

https://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/17/AGP%20-%2017%2012%202018%20-%20Financial%20Statements%20Q3%202018.pdf

Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh Việt
Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh Việt

Mẫu báo cáo tài chính tiếng Anh thông tư 200

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, Điều 97, báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

 • Tài sản;
 • Vốn chủ sở hữu;
 • Nợ phải trả;
 • Lãi, lỗ, phân chia kết quả kinh doanh;
 • Chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí khác;
 • Doanh thu, thu nhập khác;
 • Các luồng tiền.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải cung cấp một số thông tin khác trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính nhằm giải trình thêm đối với các chỉ tiêu đã phản ánh trong Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã  sử dụng để lập và trình bày Báo cáo tài chính, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo tài chính tiếng Anh theo thông tư 200 tại đây:

https://vnc-os.com/wp-content/uploads/2018/09/English-Guidelines-on-preparation-of-Balance-Sheet-according-to-Vietnam-Circular-200-1.pdf

Doanh nghiệp cũng phải cung cấp một số thông tin khác trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính nhằm giải trình
Doanh nghiệp cũng phải cung cấp một số thông tin khác trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính nhằm giải trình

Báo cáo thu nhập bằng tiếng anh

Mẫu báo cáo thu nhập bằng tiếng Anh

Khi nào dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh?

Báo cáo tài chính có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp nhà nước quản lý tốt các hoạt động của doanh nghiệp. Đối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, báo cáo tài chính cần được dịch thuật công chứng trước khi nộp cho các cơ quan nhà nước theo định kỳ được Pháp luật quy định.

Báo cáo tài chính cũng thường được dịch qua tiếng Anh giúp các công ty có thể tham gia đấu thầu đối với các dự án liên quan nước ngoài. Một bản dịch thuật báo cáo tài chính sang Anh chính xác sẽ giúp các đối tác nước ngoài dễ dàng nắm được năng lực của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp có các lãnh đạo sử dụng tiếng Anh, dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh cũng giúp họ có thể đọc hiểu báo cáo tài chính một cách dễ dàng hơn.

Chính vì vậy, dịch báo cáo tài chính sang tiếp Anh là vô cùng cần thiết với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh nước ngoài,…

Khi nào dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh?
Khi nào dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh?

Khi nào tự dịch báo cáo tài chính sang Anh

Đa số các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đều có nhân viên có trình độ tiếng Anh tốt. Chính vì vậy, các nhân viên kế toán có thể tự dịch báo cáo tài chính sang Anh. Để có thể tự dịch báo cáo tài chính sang ngôn ngữ đích, bạn có thể tham khảo các mẫu dịch báo cáo tài chính mà chúng tôi cung cấp ở trên.

Tự dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh là công việc cần sự cẩn thận và tỉ mỉ trong việc xử lý các con số. Ngoài ra, khi tự dịch báo cáo tài chính thường gặp khá nhiều khó khăn bởi chúng liên quan đến các từ vựng chuyên ngành kế toán tài chính. Do vậy, người dịch báo cáo tài chính cần thông thạo ngôn ngữ và hiểu biết rõ về chuyên ngành tài chính, ngân hàng.

Dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính tiếng Anh của công ty chúng tôi

Ngày nay, sự hợp tác kinh doanh quốc tế đang làm cho nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính tăng nhanh. Để phục vụ nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, các công ty dịch thuật chuyên nghiệp đã ra đời. Dịch thuật công chứng 247công ty dịch thuật có đội ngũ biên dịch viên giàu kinh nghiệm, kỹ năng cao nên có khả năng dịch báo cáo tài chính tiếng Anh cực kỳ chính xác.

sự hợp tác kinh doanh quốc tế đang làm cho nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính tăng nhanh
Sự hợp tác kinh doanh quốc tế đang làm cho nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính tăng nhanh

Nếu bạn có nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính từ Anh sang tiếng Việt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, vui lòng liên hệ công ty Dịch thuật công chứng 247 qua hotline 0971299986 để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý khách. Trân trọng!

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG 247

Cung cấp Dịch thuật đa ngôn ngữ  - Phiên dịch - Dịch thuật công chứng uy tín tại Hà Nội

 • Địa chỉ: SN 5 Ngách 3, Ngõ 120 Trần Bình, P. Mai dịch, Q. Cầu giấy, Hà Nội
 • Hotline: 097 12 999 86.
 • Email: dichthuatcongchung247@gmail.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay